Se hvordan I forbereder jeres virksomhed på Arbejdstilsynets besøg. Og se hvordan I får en grøn smiley.

 

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Daginstitutioner og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

 

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen Daginstitutioner.

 

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn i daginstitutioner er der fokus på en række områder, hvor der er et særligt behov for forebyggelse. Læs mere om fokusområderne og de BFA-vejledninger og værktøj, som BFA for Velfærd og Offentlig administration har udvalgt for at understøtte virksomhedernes arbejde med fokusområderne.

 

I en dagligdag med børn er der fx påvirkninger i form af støj, vådt arbejde, høje følelsesmæssige krav, løft og risici for snubleulykker. Få hjælp til at forebygge, at medarbejderne bliver syge af deres arbejde eller kommer ud for ulykker.