Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler i branchen anlægsarbejde

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler i branchen opførelse og nedrivning af byggeri

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet, med at udarbejde arbejdspladsvurdering og finde de vigtigste regler i branchen anlægsarbejde

Læs om bygherrens ansvar og pligter, om opgaverne for den projekterende/rådgivende og om koordinators opgaver fx i forhold til plan for sikkerhed og sundhed, PSS.