Se hvordan I forbereder jeres virksomhed på Arbejdstilsynets besøg. Og se hvordan I får en grøn smiley.

Forbered tílsynsbesøget

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Vand, kloak og affald og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

Arbejdsmiljøvejviseren

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen Vand, kloak og affald.

De vigtigste regler 

I BFA Transport, Turisme, Service og Jord til Bord samarbejder arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer for at fremme et godt arbejdsmiljø.