Se hvordan I forbereder jeres virksomhed på Arbejdstilsynets besøg. Og se hvordan I får en grøn smiley.

Forbered tílsynsbesøget

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt.

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Vand, kloak og affald og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

Arbejdsmiljøvejviseren

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen Vand, kloak og affald.

De vigtigste regler 

Danmarks Statistiks branchekoder for vand, kloak og affald

I BFA Transport, Turisme, Service og Jord til Bord samarbejder arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer for at fremme et godt arbejdsmiljø.