Arbejdspladsvurdering i branchen undervisning

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen

Mange virksomheder skaber øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø med deres APV.

APV handler helt kort om at finde ud af:

  • Om I har problemer med arbejdsmiljøet
  • Hvor problemerne eventuelt er
  • Hvordan I løser problemerne
  • Hvem der har ansvaret for, at de bliver løst, og
  • Hvornår I skal følge op.

Læs mere om arbejdspladsvurdering - hvem, hvorfor, hvordan og hvornår

APV-tjekliste fra Arbejdstilsynet

Tjeklisten hjælper jer med at finde problemer med arbejdsmiljøet, når I skal lave arbejdspladsvurdering

APV-tjekliste til køreskoler (pdf)

APV-tjekliste til undervisning (pdf)

Online APV-værktøj

Arbejdstilsynets online APV-værktøj gør det lettere at udarbejde den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Værktøjet henvender sig særligt til mindre virksomheder med under 10 medarbejdere, men større virksomheder kan med fordel også bruge det.

Online APV-værktøj

Andre informationsmaterialer om APV

Materialer fra BFA Velfærd og Offentlig administration, der kan understøtte og lette virksomhedernes arbejde med arbejdspladsvurderingen

APV-materialer fra BFA 

Vejledning om hvorfor og hvordan man kan indarbejde spørgsmål om sundhedsfremme i APV’en  

Arbejdspladsvurdering (APV) Sund By Netværket

At-vejledninger

Arbejdspladsvurdering - At-vejledning D.1.1