Undervisning: Hvad kan I gøre?

Find metoder til at styrke arbejdsmiljøarbejdet i branchen undervisning

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Undervisning og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

 

Arbejdstilsynets værktøj til analyse af ulykker, der hjælper med at afdække baggrunden for ulykken og at identificere, hvor sikkerheden skal forbedres for at undgå, at ulykken gentager sig.

 

Mange skoler og undervisningsinstitutioner har problemer med indeklimaet. Problemerne skyldes fx utætte og dårligt vedligeholdte tage, eller for meget støv som følge af dårlig rengøring. Mange af problemerne kan I heldigvis løse med simple tiltag, mens andre problemer kan tage længere tid at blive løst.

Få konkrete råd til, hvordan I kan forebygge og løse indeklimaproblemer på kontoret.