Se hvordan I forbereder jeres virksomhed på Arbejdstilsynets besøg. Og se hvordan I får en grøn smiley.

 

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Transport af gods og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

 

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen Transport af gods.

 

Der sker ca. 250 alvorlige ulykker hvert år i vejgodstransportbranchen, og der sker også dødsulykker. Men det behøver ikke at være sådan.

 

BFA Transport, Turisme, Service og Jord til Bord har udvalgt en række BFA-materialer, som virksomhederne inden for vejgodstransport kan bruge i arbejdsmiljøarbejdet på fem særlige fokusområder.