Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt.

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen Opførelse og nedrivning af byggeri.

 

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Opførelse og nedrivning af byggeri og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

Se hvordan I forbereder jeres virksomhed på Arbejdstilsynets besøg. Og se hvordan I får en grøn smiley.

 

Her kan I finde gode råd om, hvordan I undgår de hyppigste årsager til ulykker og arbejdsskader i byggeriet.

Arbejdstilsynet har sammen med BFA Bygge & Anlæg udpeget en række fokusområder, hvor der er særligt brug at forebygge arbejdsmiljøproblemer.

 

Læs om bygherrens ansvar og pligter, om opgaverne for den projekterende/rådgivende og om koordinators opgaver fx i forhold til plan for sikkerhed og sundhed, PSS.

Pjecer på andre sprog om bl.a. tilsyn, RUT, arbejdspladsvurdering, sikkerhed i byggeriet og indkvartering i Danmark til ansatte med udenlandsk baggrund.

Pjecerne findes på Workplacedenmark.dk.

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen opførelse og nedrivning af byggeri