Whistleblower - indberet sikkerheds-og sundhedsproblemer offshore

Lav anonym indberetning ved mistanke om overtrædelse af reglerne om sikkerhed og sundhed på et offshoreanlæg

Sådan indberetter du

vælg en af følgende muligheder:

Digital klageformular til at klage over arbejdsmiljøet i offshore

 

eller:


Ring til os på +45 7220 8801

eller:

Skriv et brev og send det til adressen:
  Torben Krarup,
  mrk: Personligt
  Landskronagade 33
  DK-2100 København Ø

- Klager vedrørende miljø man indberettes til Miljøstyrelsens hjemmeside, her kan du også læse om reglerne for indberetninger til Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Anonymitet

 

Vi må ikke overfor din arbejdsgiver eller andre fortælle, at du har indberettet, eller hvad du har indberettet.

 

Når du klager til Arbejdstilsynets offshoresikkerhedsenhed over arbejdsmiljøet offshore, behandler vi klagen anonymt, og vi giver ikke din arbejdsgiver eller andre besked om, at nogen har klaget. Hvis din arbejdsgiver fx senere anmoder om aktindsigt, kan det dog være, at vi har pligt til at oplyse, hvor klagen kommer fra.

Når du kontakter Arbejdstilsynet, beder vi dig typisk oplyse følgende:

  • Virksomhedens navn og anlæggets navn (så vi kan finde arbejdsstedet og problemet ved et evt. besøg).
  • Hvad er de arbejdsmiljømæssige problemer?
  • Hvor mange personer er omfattet af problemet?
  • Hvornår opstod problemet, og hvor længe forventes det at være der?
  • Om en eventuel sikkerhedsorganisation m.v. har været involveret?
  • Dit navn og tlf.nr. (Arbejdstilsynet kan ikke sikre dig anonymitet), hvis vi får brug for yderligere oplysninger.

Det videre forløb

Hvis du har kontaktet Arbejdstilsynet pr. e-mail med et arbejdsmiljøproblem, der vedrører offshore, får du besked om, at vi har modtaget din henvendelse. Vær opmærksom på, at en klage over dårlige arbejdsmiljøforhold offshore ikke automatisk medfører et tilsynsbesøg på fx anlægget, da det afhænger af en konkret vurdering ved hver enkelt henvendelse. Du modtager ikke nærmere besked om, hvorvidt din henvendelse medfører et tilsynsbesøg eller ej.