Klag over arbejdsmiljøet i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter

Læs om, hvordan du klager over arbejdsmiljøet, hvis overtrædelsen finder sted offshore på et anlæg, der indvinder olie og/eller gas

Alle kan klage til Arbejdstilsynet, hvis der er mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne.

Sådan klager du over arbejdsmiljøet i offshore:

  • Udfyld digital klageformular til offshore
    eller
  • Ring til vores Call Center på tlf. 70 12 12 88 (mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14). Oplys at klagen er om offshore.

Digital klageformular til at klage over arbejdsmiljøet i offshore

Hvis overtrædelsen finder sted på land, skal du i stedet benytte vores almindelige klageformular:

Klag over arbejdsmiljøet

Når du klager til Arbejdstilsynets offshoresikkerhedsenhed over arbejdsmiljøet offshore, behandler vi klagen anonymt, og vi giver ikke din arbejdsgiver eller andre besked om, at nogen har klaget. Hvis din arbejdsgiver fx senere anmoder om aktindsigt, kan det dog være, at vi har pligt til at oplyse, hvor klagen kommer fra.

Når du kontakter Arbejdstilsynet, beder vi dig typisk oplyse følgende:

  • Virksomhedens navn og anlæggets navn (så vi kan finde arbejdsstedet og problemet ved et evt. besøg).
  • Hvad er de arbejdsmiljømæssige problemer?
  • Hvor mange personer er omfattet af problemet?
  • Hvornår opstod problemet, og hvor længe forventes det at være der?
  • Om en eventuel sikkerhedsorganisation m.v. har været involveret?
  • Dit navn og tlf.nr. (Arbejdstilsynet kan ikke sikre dig anonymitet), hvis vi får brug for yderligere oplysninger.

Det videre forløb

Hvis du har kontaktet Arbejdstilsynet pr. e-mail med et arbejdsmiljøproblem, der vedrører offshore, får du besked om, at vi har modtaget din henvendelse. Vær opmærksom på, at en klage over dårlige arbejdsmiljøforhold offshore ikke automatisk medfører et tilsynsbesøg på fx anlægget, da det afhænger af en konkret vurdering ved hver enkelt henvendelse. Du modtager ikke nærmere besked om, hvorvidt din henvendelse medfører et tilsynsbesøg eller ej.