Viden om

Vi har samlet information om, de vigtigste regler for arbejdsmiljø, tilsyn og sikkerhed i branchen

Arbejdstilsynets opgaver, godkendelse og anmeldelse af brøndaktiviteter, tilladelse til drift, ændringer og demontering.

 

En række love og regler regulerer sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på anlæg m.v., der anvendes til offshore olie- og gasaktiviteter.

 

Sådan anmelder I ulykker nærved-hændelser og erhvervssygdomme til de relevante myndigheder.

 

Læs om, hvordan du indberetter sikkerheds-og sundhedsproblemer på offshore arbejdspladser der indvinder olie og/eller gas.

 

En række råd, komitéer og kommissioner har opgaver i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter.

 

Sådan fører Arbejdstilsynet tilsyn med arbejdsmiljøet indenfor offshore olie og gas.