Fokusområder for branchen døgninstitutioner og hjemmepleje

Når Arbejdstilsynet kommer på risikobaseret tilsyn i døgninstitutioner og hjemmepleje er der særlig fokus på seks områder.

BFA Velfærd og Offentlig administration har udvalgt en række BFA-vejledninger og værktøj, som arbejdspladserne kan bruge i arbejdsmiljøarbejdet på seks særlige fokusområder.

De seks fokusområder er:

1. Forflytning, plejearbejde, "redning" af faldende klient

2. Fald og snublen

Indendørs: 

  • På trapper og på grund af rod og spildte væske
  • Ofte samtidig med bæring af ting og fortravlet adfærd

Udendørs:

  • På trapper, p-pladser, flisegange og fortov, fx på grund af is, vand, blade, ujævnheder og grus på belægningen
  • Ofte samtidig med manglende lys

3. Forflytninger i og omkring seng, herunder instruktion og tilsyn med arbejdet

4. Vold og trusler udført af beboere, borgere og pårørende

5. Pleje-, støtte- og behandlingspersonalet oplever tidspres, når de udfører plejeopgaver og giver omsorg på plejehjem og i borgernes hjem.

6. Pleje-, støtte- og behandlingspersonalet skal forholde sig til mennesker, som er handicappede / syge / demente borgere, der befinder sig i en sårbar situation eller har særlige behov for støtte.

Branchefællesskabet Velfærd og Offentlig administration har haft mulighed for at komme med input til fokusområderne og forberede aktiviteter, der kan understøtte Arbejdstilsynets tilsyn i branchen. Arbejdstilsynet vil på tilsynsbesøgene informere om branchefællesskabets materialer.

Relevante BFA-materialer

BFA Velfærd og Offentlig administration har udvalgt en række BFA-vejledninger og værktøj, som kan understøtte arbejdspladsernes arbejdsmiljøarbejde på de seks fokusområder.

Find BFA-materialerne temasiden på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.