De vigtigste regler for branchen døgninstitutioner og hjemmepleje

Få overblik over de vigtigste regler for virksomheder i din branche

Ikke alle regler er lige relevante for alle virksomheder i alle brancher. Arbejdstilsynet har derfor udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen.

Ulykkesrisici

Faldrisiko på gulv – At-vejledning A.1.6

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed – At-vejledning F.0.6

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder – At-vejledning F.0.7

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet – At-vejledning 1.7.1

Muskel- og skeletbesvær

Løft, træk og skub – At-vejledning D.3.1

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser – At-meddelelse 4.05.3

Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer – At-vejledning D.3.3

Psykisk arbejdsmiljø 

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - At-vejledning D.4.1

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane – At-vejledning 4.3.1

Vold – At-vejledning D.4.3

Støj

Støj – At-vejledning D.6.1

Måling af støj på arbejdspladsen – At-vejledning D.7.4

Kemi og støv

Arbejde med stoffer og materialer – At-vejledning C.1.3

Kræftrisikable stoffer og materialer - At-vejledning C.2.1

Biologi

Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) – At-vejledning C.0.15

Stik- og skæreskader – At-vejledning 10.1.1

Indeklima

Indeklima - At-vejledning A.1.2

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder – At-vejledning A.1.12

Kunstig belysning – At-vejledning A.1.5

Alle regler

Overblik over gældende regler og vejledninger for branchen