Værktøjer til at forebygge ulykker og nedslidning i bygge og anlæg

En meget stor del af de alvorlige arbejdsulykker sker i nogle bestemte arbejdssituationer. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet en række værktøjer, der hjælper jer med at planlægge og udføre de arbejdsprocesser, der medfører flest alvorlige arbejdsulykker.

Værktøjerne er lavet til i tømrer-, murer- og VVS-virksomheder, men flere af dem kan også anvendes af andre bygge- og anlægsbrancher.

Der er også link til værktøjer, der retter sig mod hele bygge- og anlægsbranchen i relation til projektgranskning og planlægning i sammenhæng med tilbudsgivning, samt sikker udførelse af arbejdet og herunder værktøjer til daglig planlægning. Værktøjerne retter sig både mod forebyggelse af arbejdsulykker og nedslidning.

Tømrer

Den daglige samtale om arbejdsopgaver og sikkerhed
Forebyggelsesværktøjer
Inspiration til god branchepraksis
Om ulykker i bygge og anlæg
Tunge løft

Murer

Den daglige samtale om arbejdsopgaver og sikkerhed
Forebyggelsesværktøjer
Inspiration til god branchepraksis
Om ulykker i bygge og anlæg
Tunge løft

VVS

Den daglige samtale om arbejdsopgaver og sikkerhed
Forebyggelsesværktøjer
Inspiration til god branchepraksis
Om ulykker i bygge og anlæg
Tunge løft

Fælles

Planlægningsværktøj
Systematisk daglig planlægning