Ulykker med kørende maskiner

Hvert år sker der alvorlige ulykker og dødsulykker med kørende og bevægelige maskiner på bygge- og anlægspladser, fx lastbiler og entreprenørmaskiner.

Hvordan sker ulykkerne

Ulykkerne sker især

  • når de ansatte bakker med kørende maskiner
  • når de ansatte arbejder tæt på entreprenørmaskiner og trafikerede områder

Sådan forebygger I ulykkerne

  • Adskil kørende og gående færdsel. Marker klart, hvor kørende og gående færdsel skal foregå, og hvor arbejdssteder er placeret.
  • Kør og brug kun maskinen, når der ikke er personer og arbejdssteder tæt på.
  • Sørg også for, at der altid er godt udsyn, fx ved bakning.
  • Forsyn kørende maskiner med bakkamera eller lignende, der kan give chaufføren udsyn i den blinde vinkel, eller brug konsekvent ’vinkemand’ til at guide chaufføren.

Læs mere

Sådan undgår I alvorlige ulykker, når I bruger kørende og bevægelige maskiner (pdf)

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder - At-vejledning

Ulykker på interne færdselsveje

BFA-vejledning om færdsel på byggepladsen - adgangs- og transportveje