Ulykker med byggeelementer

Hvert år sker der alvorlige ulykker og dødsulykker ved, at byggeelementer vælter eller styrter ned.

Hvordan sker ulykkerne

Ulykkerne sker især,

  • når ansatte håndterer tunge byggeelementer manuelt.
  • når byggeelementer er utilstrækkeligt afstivet og fastgjort
  • hvis man har oplagret byggeelementer ustabilt, så de kan vælte

Risikoen for ulykker forøges, hvis der opholder sig andre personer i nærheden, mens ansatte håndterer byggeelementerne.

Sådan forebygger I ulykkerne

  • Brug tekniske hjælpemidler – også til håndtering af mindre byggeelementer
  • Vær omhyggelig ved afstivning af byggeelementer fx ved elementbyggeri – følg brugsanvisningen for byggeelementer og afstivningsmateriel
  • I skal oplagre byggekomponenterne forsvarligt - følg brugsanvisningen for byggeelementer og opbevaringsmateriel
  • I skal afspærre området for uvedkommende, hvor I monterer, demonterer, løfter eller hejser byggeelementer

Læs mere

Sådan undgår I ulykker, når I arbejder med byggeelementer (pdf)

Leverandørbrugsanvisning for præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele - At-vejledning

Ulykker ved nedfald og udskridning af genstande