Regler for arbejdskraft

Find de vigtigste regler og informationer, når I skal bruge ekstra arbejdskraft.

Regler for udenlandsk og lejet arbejdskraft

Regler for udenlandsk arbejdskraft

Regler for lejet arbejdskraft

Aktioner i byggebranchen

Arbejdstilsynet har siden 2006 ført særligt tilsyn med byggebranchen i form af aktioner, som kører sideløbende med vores almindelige tilsyn med branchen.

Læs om aktioner i bygge- og anlægsbranchen

Indkvartering på bygge- og anlægspladser

Rambøll har i 2015 gennemført en analyse for Arbejdstilsynet om sikring af gode indkvarteringsforhold på danske bygge- og anlægspladser.

Rapport om indkvartering på bygge- og anlægspladser