Viden om ulykker og nedslidning i bygge og anlæg

Her har vi samlet viden om, hvordan I undgår de hyppigste årsager til ulykker og arbejdsskader i byggeriet. I kan desuden læse om bygherrens ansvar og pligter samt finde regler for arbejdskraft.

Se de ulykker, der sker hyppigst, og hvad I kan gøre for at forebygge dem.

Mange bygningsarbejdere forlader branchen i en tidlig alder på grund af nedslidning.

Det kan give kræft, skade nervesystemet eller give allergi, når I arbejder med farlig kemi, støv og asbest.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker både den enkelte og samarbejdet i virksomheden og kan gøre det vanskeligt at forebygge andre arbejdsmiljøproblemer.

Støj er et stort arbejdsmiljøproblem i bygge- og anlægsbranchen, og mange bliver udsat for høreskadende og generende støj.

Find værktøjer der hjælper jer med at planlægge og udføre de arbejdsprocesser, der medfører flest alvorlige arbejdsulykker.

Her på siderne kan I læse om bygherrens ansvar og pligter, samt arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver.

Som arbejdsgiver har I pligt til at vide, hvordan medarbejderne sikkert kan bruge de produkter, I køber eller lejer.

Find de vigtigste regler og informationer, når I skal bruge ekstra arbejdskraft.

Pjecer på andre sprog om bl.a. tilsyn, RUT, arbejdspladsvurdering, sikkerhed i byggeriet og indkvartering i Danmark til ansatte med udenlandsk baggrund.

Pjecerne findes på Workplacedenmark.dk.