Ulykker og nedslidning i bygge og anlæg

Bygge og anlæg er en af de farligste og mest belastede brancher i Danmark. Her er risikoen for alvorlige ulykker og fysisk overbelastning fx ved tunge løft mere end dobbelt så høj som i andre brancher. Vi har samlet gode råd om, hvordan I forebygger de hyppigste ulykker og arbejdsskader.

Ulykker og nedslidning i bygge og anlæg

Fald fra højden giver ofte alvorlige skader som invaliditet og dødsfald.

Mange bygningsarbejdere forlader branchen i en tidlig alder på grund af nedslidning.

Ulykker ved brug af skærende maskiner og håndværktøj medfører ofte alvorlige skader på især fingre og hænder.

Fald, gliden og snublen er en hyppig årsag til alvorlige ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

Det kan give kræft, skade nervesystemet eller give allergi, når I arbejder med farlig kemi, støv og asbest.