De vigtigste regler for branchen anlægsarbejde

Få overblik over de vigtigste regler for virksomheder i din branche

Ikke alle regler er lige relevante for alle virksomheder i alle brancher. Arbejdstilsynet har derfor udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen anlægsarbejde.

Ulykkesrisici

Fald fra højden på byggepladser – At-vejledning 2.4.1

Faldrisiko på gulv – At-vejledning A.1.6

Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber – At-meddelelse 2.02.11

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed – At-vejledning F.0.6

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder – At-vejledning F.0.7

Muskel- og skeletbesvær

Løft, træk og skub – At-vejledning D.3.1

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser – At-meddelelse 4.05.3

Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde – At-vejledning D.3.2

Psykisk arbejdsmiljø

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø – At-vejledning D.4.1

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane – At-vejledning 4.3.1

Støj

Støj – At-vejledning D.6.1

Høreværn– At-vejledning D.5.2

Vibrationer

Helkropsvibrationer – At-vejledning D.6.7

Hånd-arm vibrationer – At-vejledning D.6.2

Kemi og støv

Arbejde med stoffer og materialer – At-vejledning C.1.3

Epoxyharpikser og isocyanater – At-vejledning C.0.7

Kræftrisikable stoffer og materialer – At-vejledning C.2.1

  1. Reager hvis du oplever mobning - tal med den, der taler grimt. Du kan også gå til din leder og tillidsrepræsentant.
  2. Ros og vær konkret i din feedback - her handler det om at komme med konkrete eksempler.
  3. Byt arbejdsopgaver i ny og næ – det vækker interesse og øger forståelsen for hinandens arbejde.