Instruktion af nyansatte

God oplæring og instruktion kan forebygge mange ulykker. Særligt i forhold til unge og nyansatte.