Instruktion af nyansatte

God oplæring og instruktion kan forebygge mange ulykker. Særligt i forhold til unge og nyansatte.

Risikoen for at komme til skade på den første arbejdsdag er lige så stor, som i hver af de næste fire uger. Samtidig er risikoen for at komme til skade større i det første år efter ansættelse end i de følgende år.

Det understreger, hvor vigtigt det er, at arbejdsgiveren lever op til sin pligt om at give medarbejderne en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Det er især vigtigt at instruere medarbejderne i forbindelse med:

  • Ansættelsen
  • Nye eller ændrede arbejdsopgaver
  • Indførelse eller ændring af arbejdsudstyr, brug af tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer, teknologi og arbejdsprocesser.

Læs mere

Oplæring og instruktion af nyansatte (pdf)

De vigtigste At-vejledninger

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet – At-vejledning 1.7.1

Vejledningen handler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte – herunder unge og nyansatte – og føre tilsyn med, at arbejdet foregår på en farefri måde. Vejledningen handler også om de særlige forpligtelser til oplæring og instruktion ved arbejde, der indebærer en særlig risiko for de ansatte.

De vigtigste bekendtgørelser

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse – Bekendtgørelse nr. 1234

Herudover er der i en række bekendtgørelser særlige krav til oplæring og instruktion ved arbejde, der indebærer risiko af alvorlig eller særlig karakter for de ansatte. Det gælder fx:

Bekendtgørelserne om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Arbejde med stoffer og materialer