APV-tjeklister til transport

Brug Arbejdstilsynets APV-tjeklister til at kortlægge arbejdsmiljøet

Hver tjekliste indeholder en række spørgsmål, som virksomheden skal svare ja eller nej til. De spørgsmål, som virksomheden svarer ja til, udgør et arbejdsmiljøproblem, der skal indgå i den handlingsplan, som virksomheden skal udarbejde. 

Tjeklisterne tager udgangspunkt i de arbejdsmiljøforhold, der er typiske for branche.

Tog og bus

Transport af gods

Transport af gods - post - kurér

Transport af gods - renovation

Transport af passagerer 

Transport af passagerer - taxi