APV-tjeklister til industri

Brug Arbejdstilsynets APV-tjeklister til at kortlægge arbejdsmiljøet

Hver tjekliste indeholder en række spørgsmål, som virksomheden skal svare ja eller nej til. De spørgsmål, som virksomheden svarer ja til, udgør et arbejdsmiljøproblem, der skal indgå i den handlingsplan, som virksomheden skal udarbejde. 

Tjeklisterne tager udgangspunkt i de arbejdsmiljøforhold, der er typiske for branche.

Autobranchen 

Bådebyggerier

Cementfabrikker og mørtelværksteder mv.

Dentallaboratorier 

Elektronik  

El- og varmeforsyning

Energi og råstoffer 

Grusgrave

Håndværksbagere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Kemi og medicin

Metal og maskiner 

Fremstilling af papirmasse, papir og pap 

Plast, glas og beton 

Produktion af biogas, gasforsyning, råstofudvinding

Reparation af landbrugs- og skovbrugsmaskiner

Sten, ler og glas

Tekstil og papir 

Transportmidler 

Træ og møbler