APV: Hvad kan I gøre?

Kom godt i gennem APV’ens 5 faser fra kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljø til udarbejdelse af en handlingsplan for, hvordan I vil løse eventuelle problemer i arbejdsmiljøet.

Kom godt i gennem APV’ens 5 faser fra kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer til udarbejdelse af en handlingsplan for, hvordan I vil løse problemerne.

Få hjælp til at prioritere arbejdsmiljøproblemer og løsninger i virksomheden

Arbejdsmiljøvejvisere

Arbejdstilsynet har udarbejdet 85 brancherettede APV-tjeklister til især små virksomheder. I kan bruge dem – eller de APV-materialer, som branchefællesskaberne har udarbejdet – når I skal kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø.

Online APV-værktøjet gør det lettere at lave arbejdspladsvurdering

Online APV