Årsopgørelse: Anmeldte arbejdsulykker 2017

Analytisk overblik over anmeldte arbejdsulykker i 2017 sammenlignet med de forrige år.

Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2017 sammenlignet med 2015 og 2016. Samtidigt er antallet af dødsulykker faldet fra 33 til 25. Det er det laveste antal registrerede dødsulykker til dato. For hele perioden 2012-2017 er antallet af arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen faldet med 2%.

Læs den nyeste årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker, og se hvordan de fordeler sig på køn, alder og brancher:

Anmeldte arbejdsulykker 2012-2017 (pdf)

Bilag A: Definitioner og forklaringer 2012-2017 (pdf)

Bilag B: Supplerende tabeller 2012-2017 (pdf)