Årsopgørelse: Anmeldte erhvervssygdomme 2016

Analytisk overblik over anmeldte erhvervssygdomme i 2016 sammenlignet med de forrige år.

Antallet af anmeldte erhvervssygdomme er faldet med 8 pct., fra ca. 21.600 i 2015 til ca. 20.000 i 2016. Fra 2011 til 2014 steg anmeldte tilfælde derimod samlet med 24 pct. Muskelskeletsygdomme udgør som tidligere år den største
gruppe blandt anmeldte erhvervssygdomme efterfulgt af psykiske sygdomme.

Læs den nyeste årsopgørelse over anmeldte erhvervssygdomme, og se hvordan de fordeler sig på køn, alder og brancher:

Anmeldte erhvervssygdomme 2016 (pdf)
Bilag A: Definitioner og forklaringer 2016 (pdf)
Bilag B: Supplerende tabeller og figurer 2016 (pdf)